banner

OREX CLUB

Vernostný program "OREX CLUB"

 

I. Vernostný program „OREX CLUB“

1. Vernostný program „OREX CLUB“ je marketingovo-obchodný produkt spoločnosti Orex travel s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Obchodný register MS BA III.,oddiel: Sro, vložka č.: 69189/B, poskytovaný týmito Všeobecnými podmienkami a pravidlami vernostného programu „OREX CLUB“ (ďalej len „Podmienky“) určenému okruhu stálych klientov. Program je súčasťou vernostnej politiky Orex travel s.r.o. a jeho cieľom je zabezpečiť týmto klientom ako odmenu za ich vernosť pri využívaní služieb Orex travel s.r.o. dlhodobo ešte priaznivejšie podmienky na kúpu zájazdov z ponuky Orex travel s.r.o.

 

II. Nárok na získanie zľavy

2. Nárok na získanie vernostnej zľavy OREX CLUB má taký klient CK Orex travel, ktorý sa zúčastnil minimálne 1 krát na zájazde s CK Orex travel.

3. Pri kúpe zájazdov z ponuky Orex travel s.r.o. je zľava pre klienta priznaná po uvedení rezervačného čísla a roku, kedy klient cestoval, prípadne mena a priezviska, dátumu narodenia.

4. Účasť v programe je bezplatná.

 

III. Zľavy a výhody programu „OREX CLUB“

5. Vernostný program priznáva klientom 3% zľavu na nákup pobytových zájazdov z katalógu CK Orex travel počas celého roka a to z katalógových cien, First minute zájazdov, Last minute zájazdov. Zľavy nie je možné kombinovať so špeciálnymi krátkodobými zľavami a nie je možné uplatniť na skupinové rezervácie.

6. Zľavu nie je možné uplatniť na zájazdy na linkových letoch, dynamické balíčky a na zájazdy s vlastnou dopravou.

7. Zľavu nie je možné uplatniť na extra služby ako sú napr. privátny transfér, nadváha batožiny a pod.

8. Zľava nie je prenosná, resp. nie je možné uplatniť zľavu na ostatných účastníkov uvedených na prihláške.

 

IV. Zmena a zánik programu, prechodné a záverečné ustanovenia

9. Orex travel s.r.o. si vyhradzuje právo program alebo jeho časť kedykoľvek zmeniť, či ukončiť. V prípade skončenia programu Orex travel s.r.o. zabezpečí, aby plnenie záväzkov klienta vzniknutých počas trvania programu, a na základe využívania jeho výhod, mohlo byť dokončené za podmienok vyplývajúcich z programu.

8. Prípadné reklamácie nezaradenia či vyradenia z programu si klient uplatňuje u Orex travel s.r.o.

9. Orex travel s.r.o. si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. O zmene je povinná včas, najmenej však 15 dní vopred, informovať všetkých klientov a to spôsobom oznámenia zákazníkovi cez web stránku www.orextravel.sk.  Orex travel s.r.o. však nemôže v rámci zmeny Podmienok obmedziť, či vylúčiť právo na vyradenie členstva z programu.

10. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 20.05.2021